Archiwizacja i administracja bazami danych

Administracja bazami danych ma na celu zapewnienie sprawnego ich działania. Jednym z kluczowych aspektów utrzymywania baz danych jest tworzenie kopii zapasowych danych. Niektóre systemy robią to automatycznie wysyłając kopię zapasową do innej lokalizacji każdego dnia, co tydzień lub w dowolnym innym ustalonym okresie. Kopie zapasowe zwykle jednak nie wystarczają. Gdy powierzycie Państwo obsługę informatyczną Exigo zadbamy o to, aby dane były dostępne dla upoważnionych, chronione przed utratą i uszkodzeniem. Często współpracujemy przy pierwszej instalacji i konfiguracji nowej bazy danych. Konfigurujemy sprzęt i wdrażamy system operacyjny dla serwera bazy danych a następnie instalujemy oprogramowanie i konfigurujemy je do użytku. Obsługujemy bieżącą konserwację. Jeśli potrzebny jest nowy serwer dokonujemy transferu danych z istniejącego systemu na nową platformę.

Realizując nasze usługi informatyczne zdobyliśmy również duże doświadczenie w zarządzaniu dużymi bazami danych. W obecnych czasach bazy danych potrafią być ogromne i mogą zawierać nieustrukturyzowane typy danych takie jak obrazy, dokumenty, pliki dźwiękowe i wideo. Zarządzanie bardzo dużą bazą danych wymaga wyższego poziomu umiejętności oraz dodatkowego monitorowania w celu utrzymania jej wydajności.

Co jeszcze robimy w ramach administrowania bazami danych?

  • Tworzymy plany i procedury tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w oparciu o najlepsze praktyki branżowe. Upewniamy się, że każdorazowo przestrzegane są niezbędne kroki i środki ostrożności. W przypadku awarii serwera lub innej formy utraty danych, administrator upewni się, że  istniejące kopie zapasowe wykorzystane zostaną do przywrócenia utraconych informacji do systemu. Nasi administratorzy podejmą odpowiednie działania mając świadomość, że różne awarie mogą wymagać odmiennych strategii odzyskiwania.
  • Sprawujemy pieczę nad pojemnością bazy danych. Nasi administratorzy stale monitorują rozmiar bazy danych, obserwują jak szybko rośnie, aby móc przewidywać przyszłe potrzeby.
  • Monitorujemy bazy danych pod kątem problemów z wydajnością. Jeśli jakiś element systemu spowalnia całość, nasz administrator może zdecydować o zmianie konfiguracji oprogramowania lub zwiększeniu pojemności.
  • Szybko reagujemy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z bazą danych. Niezależnie od tego czy administratorzy muszą szybko przywrócić utracone dane czy minimalizować szkody, podejmą oni odpowiednie działania bazując na bogatym doświadczeniu i praktyce.

Migracja danych

Nasze usługi migracji danych mają na celu pomóc Państwu w dokonaniu migracji danych między systemami. Migracja danych ma miejsce chociażby w przypadku wdrażania, aktualizowania czy też konsolidacji systemów.

Usługi w zakresie migracji danych obejmują:

  • Ocena gotowości do migracji danych
  • Określenie strategii migracji danych
  • Projekt i konfiguracja sposobu wyodrębnienia, czyszczenia, przetwarzania i ładowania danych
  • Strategia archiwizacji danych