Jak prawidłowo wykonać migrację danych w firmie?

Pojęcie migracja danych oznacza proces informatyczny polegający na przeniesieniu zasobów firmy z jednej platformy na drugą, najczęściej mający miejsce przy modernizowaniu sprzętu, wymianie oprogramowania na nowsze lub zmianie serwera. Zasoby, o których mowa, to głównie dane komputerowe (dokumentacja, projekty, aplikacje itd.), ale też niekiedy systemy czy środowiska. Migracja danych jest dość złożonym przedsięwzięciem technicznym, dlatego nie powinno się go podejmować samodzielnie. Lepiej powierzyć je ekspertom, na przykład specjalistom Exigo, którzy zadbają o jego prawidłowe wykonanie, w tym odpowiednie przygotowanie, szczegółową analizę i określenie najlepszej strategii, a także zachowanie wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Jak wygląda przygotowanie do migracji danych?

Przygotowania do migracji danych specjaliści Exigo rozpoczynają zawsze od oszacowania jej zakresu, czyli sporządzenia kompletnej listy obiektów podlegających migracji. Konieczne jest ustalenie, które dane komputerowe należy przenieść na nową platformę i w jakiej kolejności najlepiej to zrobić – ten proces może być długi i żmudny, jeśli mamy do czynienia ze skomplikowaną strukturą organizacyjną, ale warto przeprowadzić go z jak największą dokładnością.

Opracowanie szczegółowego planu migracji i wybór najlepszej możliwej strategii jej wdrożenia pozwoli ustrzec się przed utratą danych, ich duplikacją oraz innymi, mniej lub bardziej poważnymi błędami, które mogłyby doprowadzić do destabilizacji firmy – a zatem unikniemy w ten sposób niepotrzebnego ryzyka.

O co zadbać podczas migracji danych?

Migracja danych wymaga właściwej organizacji, która pozwoli uniknąć chaosu – dzięki temu operacja nie wpłynie negatywnie na efektywność pracy w firmie, nie uziemi jej zasobów i nie spowoduje opóźnień w realizacji projektów oraz związanych z tym strat finansowych. Bardzo ważny jest też stały nadzór nad przedsięwzięciem na każdym jego etapie i umiejętna koordynacja prowadzonych działań, co dla specjalistów Exigo jest standardem, podobnie jak zachowywanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że podejmując się wykonania przeniesienia Twoich firmowych zasobów z jednej platformy na drugą, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność nie tylko za powodzenie tej operacji, ale też za bezpieczeństwo migrowanych danych, a to ma dla nas ogromne znaczenie. Nie traktujemy powierzonego nam zaufania lekko. Dlatego możesz bez obaw zlecić nam migrację swoich firmowych danych, mając pewność, że będą w dobrych rękach.